โฮเชยา 13-1

ท่านโฮเชยาได้พูดคำเหล่านี้กับคนอิสราเอลซึ่งอยู่ในอาณาจักรทางเหนือ โดยมีเอฟราอิมเป็นชนเผ่าที่ใหญ่สุด

โฮเชยา 13:1-9

เมื่อเอฟราอิมพูดขึ้นมา  ผู้คนก็สะท้าน เขาได้รับการยกย่องในอิสราเอล แต่เขามีความผิด  และตายเพราะจ้าวบาอัล เผ่าเอฟราอิม เป็นเผ่าที่ยิ่งใหญ่สุดในบรรดาเผ่าต่าง ๆ ทางภาคเหนือ  สามารถทำให้คนในเผ่าอื่น ๆ กลัวลนลานไปได้  … นับว่าน่ากลัวจริง ๆ   แต่เขายิ่งใหญ่แค่ไหนก็ยังตายเพราะความผิดของตน

แต่มาบัดนี้ พวกเขาทำบาปครั้งแล้วครั้งเล่า  สร้างรูปเคารพจากโลหะ สร้างขึ้นมาจากเงินด้วยฝีมือชั้นเยี่ยม  ทั้งหมดเป็นผลงานของช่างที่ชำนาญ     การกราบไหว้สิ่งที่ทำขึ้นมาด้วยมือของตัวเองนั้น  เปรียบไม่ได้กับการนมัสการ บูชาพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง  ผู้ทรงพระชนม์อยู่  แต่พวกเขาก็ยังมีความสุข รู้สึกดีกับการทำเช่นนั้น

คนกล่าวกันว่า  คนที่ถวายมนุษย์เป็นเครื่องบูชานั้น จูปรูปปั้นลูกวัว   การจูบรูปปั้น เป็นการแสดงความเคารพ รัก บูชาอย่างยิ่ง   ดูเหมือนว่า การบูชารูปลูกวัวเป็นปัญหาใหญ่ของคนอิสราเอลมาโดยตลอด!

ดังนั้น พวกเขาจะเป็นเหมือนหมอกยามเช้า หรือเหมือนน้ำค้างที่ระเหยไปอย่างรวดเร็ว   เป็นเหมือนแกลบที่ปลิวว่อนบนลานนวดข้าว  หรือเหมือนควันที่ออกมาจากหน้าต่าง  เวลาพระเจ้าจะทรงลงโทษเอฟราอิมนั้น จะรวดเร็วเหมือนหมอกยามเช้าที่หายไป…..

แต่ เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า ตั้งแต่จากดินแดนอียิปต์ เจ้าไม่ได้รู้จักพระเจ้าอื่นนอกจากเรา  และ นอกเหนือจากเราแล้ว ก็ไม่มีพระผู้ช่วยให้รอดเลย

เรานี่แหละ รู้จักเจ้าในถิ่นกันดาร ในผืนดินแห่งความแห้งแล้ง

แต่เมื่อพวกเขาได้รับการเลี้ยงดู  พวกเขาอิ่มหมีพีมัน  เมื่ออิ่มแล้ว ใจก็ผยอง ดังนั้น พวกเขาจึงลืมเรา  พระเจ้าทรงเตือนเขาให้รู้ว่า พระองค์ได้ทรงดูแล ปกป้อง เลี้ยงดูพวกเขามาอย่างไร  สิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจากเขาคือ ความจงรักภักดี  แต่สิ่งนั้นไม่มีอยู่ในใจของพวกเขาเลย

เราจึงจะขยุ้มเขาเหมือนสิงโต เราจะซุ่มอยู่เหมือนเสือดาว

เราจะล้มลงใส่เขาเหมือนกับแม่หมีที่ถูกขโมยลูกไป

เราจะฉีกอกพวกเขา และที่นั่นเราจะเขมือบเขาเหมือนสิงโต

เราจะฉีกเขาออกเป็นชิ้น ๆ อย่างที่สัตว์ป่าขยุ้มเหยื่อของมัน

พระเจ้าทรงทำลายเจ้า อิสราเอล  เพราะว่าเจ้าต่อต้านเรา  ต่อต้านผู้ที่ช่วยเจ้า จากความสัมพันธ์อย่างผู้เลี้ยง และลูกแกะ  ความสัมพันธ์นั้นจะกลายเป็นสัตว์ร้ายกับลูกแกะ    ดูซิ ความดื้อดึงของอิสราเอลทำให้พระผู้เลี้ยงทรงกลายเป็นผู้ที่จะทำลาย โฮเชยาทำให้คนฟังเห็นภาพชัดเจนว่า มันน่ากลัวเพียงไร