โฮเชยา 13-2

ท่านโฮเชยาได้พูดคำเหล่านี้กับคนอิสราเอลซึ่งอยู่ในอาณาจักรทางเหนือ โดยมีเอฟราอิมเป็นชนเผ่าที่ใหญ่สุด

โฮเชยา 13:10-16

เวลานี้ กษัตริย์ที่จะช่วยเจ้าในเมืองต่าง ๆ  อยู่ที่ไหน?   ผู้ปกครองที่เจ้าเรียกร้องหา อยู่ที่ไหน?… เจ้าพูดว่า “ขอให้เรามีกษัตริย์ มีเจ้าชาย” นี่นา 

เราได้ให้กษัตริย์กับเจ้าทั้งที่เราโกรธ   และเราเอาพวกเขาออกไปด้วยความกริ้ว

ตอนที่เริ่มต้นประเทศใหม่ ๆ  ประชาชนต่างพากันมาหาท่านซามูเอลเพื่อให้แต่งตั้งกษัตริย์ ระเจ้าทรงรู้ว่า ที่เขาต้องการกษัตริย์นั้น เพราะเขาปฏิเสธการปกครองของพระองค์   เมื่อพระเจ้าทรงให้กษัตริย์ตามที่เขาขอร้อง ในเวลาต่อมา พวกเขาก็รับรู้ว่า กษัตริย์ที่ปกครองเขานั้น ไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ แถมยังเป็นผู้นำความบาปผิดมายังประชาชนด้วย

 

ความผิดของเอฟราอิมนั้น ถูกห่อเอาไว้  และความบาปของเขาก็เก็บสะสมไว้ในคลัง  เมื่อทำบาป บาปนั้นถูกบันทึกเอาไว้  ถ้าเป็นสมัยนี้เราก็จะเก็บบันทึกข้อมูลต่าง  ๆไว้ในฮาร์ดดิสก์ หรือในไอคลาวด์  แต่เรื่องของการบันทึกบาปและความถูกต้องของมนุษย์นั้น พระเจ้าได้ทรงทำเอาไว้นานแล้ว ข้อมูลทั้งสิ้น ที่มนุษย์ลืมและจำได้ มีอยู่ในบันทึกของพระเจ้า    ดูซิ ห่อเอาไว้ เก็บเอาไว้…….และวันที่พระเจ้าพิพากษามนุษย์  ทุกสิ่งก็จะถูกเปิดเผย

ตรงนี้น่ากลัวจัง


เราไม่อยากให้บาปของเราเปิดเผยเลยล่ะ   มันน่าอายจริง ๆ   คนที่ทำบาปบ่อย ๆ  และไม่ได้สำนึกในเวลานี้  วันของพระเจ้า จะเป็นวันที่น่ากลัวเหลือเกิน

และเราก็ช่วยตัวเราเองไม่ได้…. เราอยากให้บาปนั้นถูกลบล้างไปให้หมด….มีทางเดียว  เป็นทางของพระเจ้า   มีคนเดียว คือ พระบุตรของพระเจ้า พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะช่วยเราได้….

 

ความเจ็บปวดเหมือนคลอดลูกนั้น ก็เกิดขึ้นกับเขา  แต่เขาเป็นลูกชายที่ไม่ฉลาด เพราะในเวลาที่เหมาะสม เขาก็ไม่คลอดออกมา  เป็นเรื่องเปรียบเทียบว่า  เมื่อการพิพากษาของพระเจ้ากำลังจะลงมายังพวกเขา  พวกเขาก็ยังไม่รู้สึกตัวอีก … ดังนั้น ผลของมันคือความตาย

เราจะไถ่ให้เขาพ้นจากอำนาจแห่งแดนคนตายไหม?  เราจะไถ่เขาให้พ้นจากความตายดีไหม?  โอความตาย  หายนะของเจ้าอยู่ที่ไหน?   โอ แดนคนตาย  เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน?   ความสงสารนั้นซ่อนไปจากสายตาของเรา   พระเจ้ากำลังตรัสว่า  ถึงความตายก็ไม่สามารถเอาชนะพระเจ้าได้  ถ้าพระเจ้าจะทรงไถ่ใครก็ตาม

 

แม้ว่าเขาจะรุ่งเรืองท่ามกลางพี่น้อง   ลมตะวันออก  ลมจากพระเจ้าจะมา ก่อตัวขึ้นจากถิ่นกันดาร และแหล่งน้ำทั้งหลายของเขาจะแห้งเหือด  น้ำพุจะแห้งผาก  ลมจะกวาดสิ่งมีค่าของเขาไปจากคลัง

สะมาเรียจะต้องรับความผิดของตน เพราะว่า เธอได้ดื้อดึงและกบฎต่อพระเจ้า  พวกเขาจะล้มลงด้วยดาบ  ลูกเล็กเด็กแดงจะถูกสับเป็นชิ้น ๆ  ศัตรูจะผ่าท้องเหล่าหญิงมีครรภ์!  พระเจ้ากำลังตรัสว่า ลมตะวันออกนั้น คือ อัสซีเรียที่จะมาโจมตีพวกเขาอย่างรวดเร็ว โหดร้าย ทารุณ