โฮเชยา 14-2

โฮเชยา 14:8-9

โอ  เอฟราอิม  แล้วเราจะทำอย่างไรกับรูปเคารพของเจ้าล่ะ? เรานี่แหละเป็นผู้ตอบคำทูลของเจ้า  เราเป็นผู้ดูแลปกป้องเจ้า  เราเป็นเหมือนต้นไซเปรสที่เขียวสดเสมอ  ผลของเจ้านั้นมาจากเรา

บัดนี้ พวกเขาเป็นอิสราเอลใหม่แล้ว ที่จะไม่เดินตามรูปเคารพอีกต่อไป   จิตใจของเขามุ่งมั่นที่องค์พระผู้เป็นเจ้า  ไม่หันเหไปที่อื่น…. เวลามีใครมาพบพระเจ้าอย่างแท้จริง มันจะเป็นเช่นนี้ ต้นไซเปรสจะให้ความร่มรื่น ปกป้องจากแดดที่เผดเผา  พระเจ้าจะทรงปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้าย ผลในชีวิตของพวกเขาจะมาจากพระเจ้าเท่านั้น  พระองค์เป็นผู้ประทานให้จากการที่เขาใกล้ชิดพระองค์ ยิ่งใกล้พระองค์มากเท่าไร ผลที่ออกมาก็เหมือนได้อาหารดี ปุ๋ยดี จะเป็นผลโต น่ากิน…

ต้นไซเปรสที่สูงใหญ่    ภาพจาก  genomena.com

คนที่ฉลาด ก็ให้เขาเข้าใจเรื่องเหล่านี้ ใครที่มองออก มองทะลุ  ก็ให้เขารู้   เพราะทางของพระเจ้านั้นถูกต้อง   และคนที่เที่ยงตรงจะเดินในทางนั้น  แต่คนที่ล่วงละเมิดกลับสะดุดในทางนั้นเอง

คนที่ฉลาดเป็นใครนะ?   เมื่อเราอ่านโฮเชยา เราจะเห็นว่า พระเจ้าทรงปรารถนาให้คนของพระองค์กลับใจใหม่  ไม่ทำบาปที่เป็นผลร้ายกับตัวเขาเอง กับครอบครัว และชุมชน  อย่าลืมว่า บาปทุกอย่างส่งผลร้ายให้ชีวิตของเราทั้งนั้น  มันดูเหมือนสนุก แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้น ไม่คุ้มความสนุกเลย คนฉลาดจึงจะรีบกลับใจ  น้อมนอบต่อพระองค์ เพื่อว่า ชีวิตจะได้เปลี่ยนแปลง ทางของพระเจ้านั้นดีเสมอ คนฉลาด คือคนที่เลือกจะเชื่อฟัง ….นำไปสู่ชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญา