โฮเชยา 3

โฮเชยา 3

พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้า โฮเชยาว่า

“จงแสดงความรักต่อภรรยาของเจ้าอีกครั้ง  แม้ว่ามีคนอื่นมาข้องแวะ และภรรยาของเจ้ายังมีชู้…. จงรักเธอเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงรักอิสราเอล แม้ว่าพวกเขายังจะติดตามพระอื่น  และรักขนมที่ถวายพระเหล่านั้น”

พระเจ้าทรงตามอิสราเอลกลับมา  พระองค์ไม่ได้ทรงหันไปเลือกชนชาติอื่น  ดังนั้น พระองค์ทรงให้โฮเชยาได้ทำเช่นนี้เพื่อให้เห็นภาพความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อคนที่ละทิ้งพระองค์  ความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนทรยศ..เหมือนกับความรักของพระคริสต์ที่มีต่อคนบาปอย่างพวกเรา  …. ทำไมพระเจ้าจึงทรงรักมากมายเช่นนี้นะ?

ข้าพเจ้าซื้อภรรยาคืนมาด้วยเงิน 15 เชเขล กับข้าวบาร์เลย์ 330 ลิตร   ดูเหมือนว่า โกเมอร์ได้กลายไปเป็นทาสในครัวเรือนอื่นแล้ว  และโฮเชยาได้ไถ่เธอคืนมาจากการเป็นทาส   ราคาที่ว่านี้ไม่แพงนัก  แสดงว่า โกเมอร์เองกลายเป็นทาสในเรือนที่ไม่ร่ำรวย  เธอไม่ได้รุ่งเรืองขึ้น แต่ตกต่ำลงมาก

แล้วบอกกับเธอว่า … “เธอจะต้องอยู่กับเราอีกหลายวัน  เข้าใจไหม  ต้องเลิกทำตัวไม่ดี  ไม่ใกล้ชิดกับผู้ชายคนอื่น  แล้วเราจะอยู่กับเธอ”

 

เพราะคนอิสราเอลต่อไป จึงจะอยู่อย่างไม่มีกษัตริย์  ไม่มีเจ้านาย  ไม่มีการถวายเครื่องบูชาต่าง ๆ  ไม่มีจ้าว ไม่มีศาลในบ้านเป็นเวลานาน

หลังจากนั้น คนอิสราเอลจะกลับมาแสวงหาพระเจ้าของเขา  หาราชาดาวิดกษัตริย์ของพวกเขา

พวกเขาจะมาหาพระองค์ด้วยตัวสั่น

กลับมาหาพระพรของพระองค์ในเวลาสุดท้าย