โฮเชยา 4-2

โฮเชยา 4:11-19

พระเจ้าทรงเตือนว่า พระองค์จะทรงเอาความโอ่อ่าของเขาไป เปลี่ยนให้เป็นความอดสู เพราะปุโรหิตเลี้ยงชีวิตด้วยการรับของถวายบูชาไถ่บาปจากประชาชน
พระองค์ตรัสต่อไปว่า ความเข้าใจหายไปเพราะพวกเขามัวแต่ดื่ม คนของพระเจ้าไม่ได้มาหาพระองค์ แต่กลับไปเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว กลับไปขอความเห็นจากไม้ที่แกะเป็นเทวรูป
อย่างนี้ พระเจ้าทรงมองว่า เป็นหัวใจที่เล่นชู้! พวกเขาละทิ้งพระเจ้าเพื่อไปหาสิ่งเหล่านั้น
ตามสถานที่ต่าง ๆ ใต้ต้นไม้ บนที่สูง บนเนินเขา พวกเขาก็เอาเทวรูปไปวางไว้เกลื่อนกลาด
เวลาเจ้าทำสิ่งผิด ๆ เหล่านี้ เราไม่ได้ลงโทษ ลงทัณฑ์เจ้า ทั้งผู้หญิง และผู้ชายทำผิดเหมือน ๆ กัน ดังนั้น พวกที่ไม่ยอมเข้าใจ ไม่มีความเข้าใจจะพินาศ

วัวดื้อ... อิสราเอล www.bubee.net

อิสราเอลเอ๋ย เจ้าเล่นชู้กับเทวรูปเหล่านั้น ก็อย่าให้ยูดาห์ทำตาม อย่าเขาไปในกิลกาล เบธาวาน เมืองแห่งเทวรูปทั้งปวง อย่าทำเป็นสาบานออกนามพระเจ้า
อิสราเอลดื้อมากเหมือนอย่างวัวสาวดื้อ พระเจ้าจะทรงเลี้ยงเขาอย่างเลี้ยงแกะในทุ่งกว้างได้รึ?
เอฟราอิมหรืออิสราเอลทางเหนือ ได้ผูกพันกับเทวรูป … ปล่อย ปล่อยเขาตามลำพังเสีย เขาเมาและปล่อยตัว เขาชอบความน่าละอายมากกว่าศักดิ์ศรี
พายุหมุนจะกวาดพวกเขาไป
เขาจะต้องอับอายเพราะแท่นบูชาที่เขาสร้างขึ้นมานั้น