โฮเชยา 8-1

โฮเชยา 8:1-8

จรดแตรไว้บนริมฝีปากของเจ้าซิ  เพราะว่า ศัตรูกำลังมา เหมือนเป็นนกแร้งที่อยู่เหนือบ้านของพระเจ้า   เพราะว่า คนในบ้านได้หักพันธสัญญา และล่วงละเมิดบัญญัติของเรา นกแร้งนั้นเปรียบได้กับอัสซีเรียที่กำลังจะเข้ามาบุกโจมตีอย่างกระทันหัน

แล้วพวกเขาจะร้องหาเรา “พระเจ้าข้า เราชนอิสราเอลรู้จักพระองค์”  อิสราเอลได้ดูหมิ่น และปฏิเสธสิ่งดี ๆ   ดังนั้นศัตรูจะไล่ตามพวกเขา  อิสราเอลมักทำตัวเหมือนคนรู้จักพระเจ้าดี  แต่ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย

เขาจะแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมา  แต่ไม่ใช่เป็นกษัตริย์จากเรา  ไม่มีพรจากเรา  พวกเขาแต่งตั้งและถอดถอนเจ้านายโดยเราไม่ได้รับรู้   ยิ่งกว่านั้นยังสร้างรูปเคารพจากเงินและทองเพื่อว่าพวกเขาเองจะถูกทำลาย ช่วงหนึ่งของอาณาจักรเหนือ อิสราเอล พวกเขาแต่งตั้งกษัตริย์และลอบปลงชีพกษัตริย์เหล่านั้น   ซ้ำซากหลายครั้ง

เทวรูปวัวของสะมาเรียน่าชังยิ่งนัก  เรา …..  ความโกรธของเราเผาผลาญมัน  เมื่อไรที่พวกเจ้าจะได้มาถึงความบริสุทธิ์เสียที

เพราะเทวรูปวัวนี้มาจากอิสราเอล  ช่างทองได้ทำมันขึ้นมา มันจึงไม่ใช่พระเจ้า  เทวรูปของสะมาเรียจะถูกทำลายเป็นชิ้น ๆ   และถูกเผา  สิ่งใดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยมือ ไม่สามารถจะเป็นพระเจ้าได้  สิ่งนั้นต่ำกว่ามนุษย์เสียอีก

พวกเขาหว่านลม  จึงจะได้เกี่ยวลมพายุหมุน  ต้นข้าวหามีเมล็ดไม่ จึงไม่มีอาหาร ถึงจะมีเมล็ดออก คนแปลกถิ่นและคนต่างแดนจะเอาไปกินหมด  เขาหว่านลม ก็คือหว่านความชั่วร้าย โกงกิน คอรัปชั่น … เขาจะได้รับผลของสิ่งที่เขาทำลงไปนั้น…

อิสราเอลจะถูกกลืน  จริง ๆ บัดนี้ อิสราเอลก็เป็นเหมือนภาชนะที่ไร้ค่าท่ามกลางชนชาติทั้งหลายอยู่แล้ว