โฮเชยา 9-2

โฮเชยา 9:9-17

ดูซิ  พวกเขาเสื่อมทรามลงไปเหมือนวันที่กิเบอาห์   พระเจ้าจะทรงจำความผิดของเขา และจะทรงลงโทษเพราะบาปของพวกเขา  ที่กิเบอาห์เมื่อนานมาแล้ว  ภรรยาของชายคนหนึ่งถูกจับตัวข่มขืนและฆ่าตาย โดยผู้ชายในเมืองกิเบอาห์   ในเวลานั้นถือว่า เป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในอิสราเอล  แต่มาตอนนี้โฮเชยากล่าวว่า บาปของอิสราเอลก็เหมือน ๆ กับครั้งที่กิเบอาห์

เหมือนกับผลองุ่นในถิ่นแห้งแล้งกันดาร  เราพบอิสราเอล  เหมือนกับมะเดื่อรุ่นแรกต้นฤดู  เราพบเหล่าบรรพบุรุษของเจ้า   เวลาเราพบผลไม้ในที่ ๆ ไม่น่าจะพบ เราดีใจมากใช่ไหม พระเจ้าก็ทรงดีใจมากเมื่อพบอิสราเอลในครั้งแรกนั้น

แต่พวกเขามาหาจ้าวบาอัลเปออร์  และถวายตัวให้กับสิ่งที่น่าอายนั้น  และพวกเขาก็กลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเหมือนสิ่งที่เขาเทิดทูน  แต่พวกเขากลับไปทำพิธีขอความอุดมสมบูรณ์ แบบคนโมอับ

ศักดิ์ศรีของเอฟราอิมจะบินหนีไปเหมือนนก  ไม่มีการเกิด ไม่มีการตั้งครรภ์ ไม่มีการปฏิสนธิ์   ถึงแม้จะมีลูกออกมา  เราจะพรากเอาไปจากพวกเขา ไม่เหลือสักคนเดียว วิบัติแก่พวกเขาเมื่อเราจากไป ศักดิ์ศรีของชนชาติหนึ่ง ๆ นั้น อยู่ที่การมีประชากรคุณภาพและมีจำนวนมากพอ  แต่มาบัดนี้ พระเจ้าทรงบอกว่า พวกเขาจะเป็นหมัน… น่ากลัวจริง ๆ  จะไม่เหลือคนเชื้อชาตินี้แล้วหรือ

เอฟราอิม.. อย่างที่เราเห็น  เจ้าเหมือนต้นปาล์มเล็ก ๆ ที่ปลูกไว้ในทุ่ง  แต่เอฟราอิมจะนำให้ลูกหลานของพวกเขาไปยังทุ่งสังหาร… เด็กที่เกิดขึ้นมาได้ และมีชีวิตอยู่ จะต้องเผชิญกับการบุกรุกของศัตรู

ประทานแก่เขาเถิด พระเจ้าข้า  แต่… พระองค์จะประทานอะไร  ประทานครรภ์ที่แท้ง น้ำนมที่แห้งหาย

ความชั่วร้ายทั้งสิ้นของพวกเขาอยู่ในกิลกาล ที่นั่น เราเริ่มที่จะเกลียดเขา เพราะการกระทำอันชั่วช้าของพวกเขา   เราจะไล่เขาออกจากนิเวศของเรา  จะไม่รักเขาอีกต่อไป  เจ้านายของพวกเขาต่างดื้อดึง   เอฟราอิมจะไม่เกิดผลใด ๆ  แม้จะคลอดลูกออมามา เราก็จะสังหารลูกหลานที่พวกเขาแสนรัก   เมืองกิลกาล เป็นเมืองแห่งการไหว้รูปเคารพต่าง ๆ  ผู้คนจะแห่กันมาที่นี่เพื่อทำพิธีอันน่าเกลียด มีการเลี้ยงหลาย ๆ วัน ทั้งสุรานารี  เหมือน ๆ กับการเที่ยวกลางคืนในสมัยนี้ โดยเอาเรื่องพิธีศาสนาเข้ามาบังหน้า

พระเจ้าของข้าพเจ้าจะปฏิเสธพวกเขา   เพราะว่า เขาไม่ฟังพระองค์  และเขาจะกลายเป็นคนเร่ร่อนไปในชาติต่าง ๆ  เสียดายนัก ถ้าเขาไม่ประพฤติเลวทราม การที่ต้องไปเร่ร่อนในชาติต่างๆ  ซึ่งต่อมานั้นเป็นจริงในประวัติศาสตร์   ก็จะไม่เกิดขึ้น