1 พฤษภาคม 2017 ต้องเอาลงมา

ยิวขออนุญาตปีลาตเพื่อหักขานักโทษ
ถอดความจากยอห์น19:31john-19-31-32-Daily2017_5_1