1 มิถุนายน 2019 พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

กายใจของข้าเรียกร้องตามหา

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

ถอดความจาก สดุดี 84:2

Namesof-GJune0119-ps84-1