10 ตุลาคม 2018 ซ่อนกุญแจความรู้

วิบัติแก่เจ้า.. เพราะเจ้าได้เอากุญแจของความรู้ไป

ตัวเจ้าเองไม่ยอมเข้าไป แล้วยังขัดขวางคนอื่นที่กำลังเข้าไป

ถอดความจาก ลูกา 11:52

MobileLuke11-52-53