12 มิถุนายน 2019 อาหารเย็นมื้อสุดท้าย

เราจะไม่ดื่มน้ำจากองุ่นอีก

จนกว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึง

ถอดความจาก ลูกา 22:18

MobileLuke22-v17-18