12 เมษายน 2017 นึกว่ามีอำนาจ

เจ้าไม่รู้หรือว่า เรามีอำนาจที่จะปล่อย หรือตรึงเจ้าก็ได้?

ถอดความจาก ยอห์น 19:10
john-19-8-10-Daily2017_4_12