13 เมษายน 2017 ต้องมาจากเบื้องบน

ท่านไม่มีอำนาจเหนือเรา นอกจากเบื้องบน

ให้อำนาจนั้นแก่ท่าน 

ถอดความจาก ยอห์น 19:1
john-19-11-12a-Daily2017_4_13