14 สิงหาคม 2019 ในถ้ำเก็บพระศพ

ยังไม่เคยมีการวางศพใครไว้ในถ้ำนั้นเลย

ถอดความจาก ลูกา 23:53

Luke23-mobile-v53-54re