16 ธันวาคม 2016 ยอมรับกำลังสอง

จริงๆ นะ เราบอกเจ้าว่า คนที่ยอมรับคนที่เราส่งไป เท่ากับยอมรับเรา

ถอดความจาก ยอห์น 13:20 john13-18-20-Daily2016_12_16