16 มีนาคม 2018 ยามสุขใจ ใครจะอดเล่า?

วันหนึ่ง เจ้าบ่าวจะถูกพาไปจากพวกเขา

ตอนนั้นแหละ ที่พวกเขาจะอดอาหาร

ถอดความจาก ลูกา 5:35

Luke5-34-35