17 ธันวาคม 2018 อดกิน

พวกที่เราเคยเชิญไว้นั้น ไม่มีสักคนจะได้กินอาหารของเรา

ถอดความจาก ลูกา 14:24

mobile-Luke-14-22-24