17 พฤษภาคม 2017 เห็นแล้ว

ดิฉันเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 20:18
john-20-18-19a-Daily2017_5_17