17 เมษายน 2017 ที่ลานกับบาธา

 เขาผู้นี้ คือกษัตริย์ของพวกเจ้า!  

ถอดความจากยอห์น 19:14
john-19-13-14-Daily2017_4_17