18 ธันวาคม 2016 ทุกคนที่ผูกพันกับพระเจ้า

เราจะนำคนต่างชาติ ที่ผูกพันกับองค์พระเจ้า

มายีงภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา

ให้พวกเขาชื่นชมยินดี

ในบ้านแห่งการอธิษฐานของเรา

ถอดความจาก อิสยาห์ 56:7

OLYMPUS DIGITAL CAMERAภาพจาก http://www.orphanage.org/asia/myanmar/mingalar/