18 เมษายน 2018 ทำอะไร ได้อย่างนั้นกลับ

 อย่าไปตัดสินโทษคนอื่น… อย่าไปกล่าวหา… จงให้อภัย

ถอดความจาก ลูกา 6:37

luke6-37