18 เมษายน 2019 ทรงลาสู่เยรูซาเล็ม

 

พวกเขาจะไม่ปล่อยให้มีหินซ้อนกันอยู่!

ถอดความจากลูกา 19:44
MobileLuke19v43-44re