19 กรกฎาคม 2017 เหมือนเป็นลูกชาย

เขาประกาศข่าวดีกับข้า เหมือนลูกรับใช้พ่อ

ถอดความจากฟีลิปปี 2:22

php-2-22-24-Daily2017_7_19