20 พฤษภาคม 2017 พระเจ้าทรงกรุณาคุณ

จงกลับมาหาพระเจ้าของพวกเจ้า

เพราะว่า พระองค์ทรงเต็มด้วยพระคุณ และพระกรุณา

ถอดความจาก โยเอล 2:13

IMG_6739small