22 พฤษภาคม 2017 ข้าต้องเห็นก่อน

ถ้าหากข้าไม่ได้เห็น…….ข้าจะไม่เชื่อเลย

ตัดตอนมาจาก ยอห์น 20:25
john-20-24-25-Daily2017_5_22 (1)