25 พฤศจิกายน 2015 ฆ่าก่อนแล้วค่อยกิน

 เราได้สาบานตนไว้แล้วว่าจะไม่กินอาหารจนกว่าจะประหารเปาโล

 ถอดความจากกิจการ 23: 14

Daily2015_11_-25act23-12-15