25 พฤศจิกายน 2017 วิญญาณที่ให้ชีวิต

เราจะใส่วิญญาณของเราไว้ในเจ้า

และเจ้าจะมีชีวิต

ถอดความจาก เอเสเคียล 37:14

IMG_6823