25 เมษายน 2015 รีบสรรเสริญ

ไม่มีใครที่ตายไปแล้ว จะระลึกถึงพระเจ้าได้

ใครล่ะ จะสรรเสริญพระองค์จากหลุมฝังศพ?

ถอดความจาก สดุดี 6:5

แค่จะบอกเตือนตัวเอง และเพื่อน ๆ ว่า รีบสรรเสริญพระเจ้าขณะที่เรายังมีลมหายใจ

  four skeletons playing musical instruments
creative commons “four skeletons playing musical instruments”  wiki media