25 เมษายน 2017 แบ่งเสื้อ

 เขาเอาเครื่องนุ่งห่มของเรามาแบ่งกัน

ถอดความจากยอห์น 19:24
john-19-24b-Daily2017_4_25