26 เมษายน 2017 แม่และลูกชาย

ท่านแม่.. ดูลูกชายของแม่ซิ “

ถอดความจาก ยอห์น 19:26
john-19-25-26-Daily2017_4_26