27 พฤษภาคม 2013 พระคำพระเจ้าเป็นสว่างส่องทาง

พระคำของพระเจ้า เป็นโคมส่องสำหรับเท้าของฉัน

เป็นความสว่างให้กับทางของฉัน

ถอดความจาก สดุดี 119:105