27 มีนาคม 2019 ก็อยากเห็นเหมือนกัน

ศักเคียสอยากเห็นพระเยซูมาก ว่าพระองค์ทรงเป็นใคร …

ถอดความจาก ลูกา 19:3

MobileLuke19v1-3