28 กันยายน 2015 เงียบได้แล้ว!

การจลาจลวันนี้ไม่มีเหตุผลดีพอ เราอาจจะมีปัญหาถูกฟ้องได้

ถอดความจาก กิจการ 19:40
Daily2015_9_-28act19-38-41