28 ธันวาคม 2018 ดีใจจริง ๆ

ในสวรรค์จะยินดีกับ คนบาปที่กลับใหม่คนเดียว

มากกว่าคนดีเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจ

ถอดความจากลูกา 15:17

MobileLuke15-5-7re