28 พฤษภาคม 2013 โยบ 1

พระเจ้าตรัสกับซาตานว่า

“ดูโยบ ผู้รับใช้ของเราซิ ในโลกนี้ ไม่มีใครเหมือนเขา
เป็นคนดีรอบคอบ เที่ยงธรรม ยำเกรงเรา
และหันจากความชั่วร้าย”

ถอดความจาก โยบ 1:8

Daily2013_5_28-1

เรื่องนี้ ใครเขียน เราไม่ทราบเลย แต่… เป็นเรื่องน่าสนใจ เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นในสวรรค์

มารได้มาแทรกในกลุ่มทูตสวรรค์ที่ชุมนุมอยู่กับพระเจ้า

“เจ้ามาจากไหน?”  พระเจ้าตรัสถาม

“ก็ท่องเที่ยวไปมาในโลกนี่แหละ พระเจ้าข้า”  แปลกนะ มันไม่เที่ยวในเอกภพ ในกาแล็กซี่

แต่กลับท่องเที่ยวในโลก คอยหลอกล่อให้คนทำผิดต่อพระเจ้า

ในวันนั้นเอง พระเจ้าทรงชมโยบให้มันฟัง…

“ดูโยบ ผู้รับใช้ของเราซิ ในโลกนี้ ไม่มีใครเหมือนเขา
เป็นคนดีรอบคอบ เที่ยงธรรม ยำเกรงเรา
และหันจากความชั่วร้าย”

 

Daily2013_5_28-2

“โธ่เอ๋ย… พระเจ้าข้า  ก็พระองค์ทรงป้องกันตัวเขา  ทรัพย์สมบัติ บ้านเรือนของเขาไว้
ไม่ว่าทำอะไร พระองค์ก็ทรงอวยพระเขาทุกอย่าง
เขาจึงมีฝูงสัตว์ใหญ่โต

แค่พระองค์ทรงลองทำลายทรัพย์ของเขา  เขาก็จะแช่งด่าพระองค์แน่นอน”

เจ้ามารอาจหาญท้าพระเจ้า