28 เมษายน 2013 ถูกข่มเหง

ความสุขเป็นของคนที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรม

เพราะว่า แผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา 

ถอดความจาก มัทธิว 5:10

ภาพบ้านคริสเตียนถูกเผาในอินเดีย  จาก http://www.christianworldwideweb.com/persecuted-christianity/
ภาพบ้านคริสเตียนถูกเผาในอินเดีย จาก http://www.christianworldwideweb.com/persecuted-christianity/

 

ยังมีหลายประเทศที่ห้ามการเชื่อถือในพระเยซูคริสต์

และอีกหลายประเทศที่ให้มีอิสรภาพในการนับถือ… แต่หลายครั้งในท้องถิ่นเองก็ยังไม่ยอมรับ

เขาไม่ยอมให้คนในหมู่บ้าน เชื่อถือพระเจ้า  เขาบังคับให้เป็นเหมือนเดิม

เมื่อบังคับโดยการพูดไม่ได้ ก็จะกลั่นแกล้งโดยวิธีต่าง ๆ

คริสเตียนมากมายในโลกนี้  กำลังถูกข่มเหง  ถูกฆ่า

ภาพที่เพื่อน ๆ เห็น เป็นภาพเดียวจากหลายแสนภาพที่เราเห็นผู้เชื่อในพระเจ้าถูกข่มเหง

คนเหล่านี้ ต้องการคำอธิษฐาน และความเห็นใจจากเรา

อย่าลืม … อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ลำบากเพราะความเชื่อในพระเจ้า

อธิษฐานขอแม้ว่าเขาจะอยู่ในโลกที่ทรมาน แต่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าก็ลึกล้ำในชีวิตพวกเขาเช่นกัน