29 กันยายน 2016 ครบจนเต็มเปี่ยม

แต่เรามา เพื่อเขาจะได้มีชีวิต  เป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยม 

ถอดความจาก ยอห์น 10:10

john10-10-12-Daily2016_9_29