29 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

เราจะทำให้นามอันบริสุทธิ์ของเรา เป็นที่รู้จักกันในหมู่ประชากรอิสราเอลของเรา

ถอดความจาก เอเสเคียล 36:22

 

Holy-Eze-36-22

เราจะทำให้นามอันบริสุทธิ์ของเรา เป็นที่รู้จักกันในหมู่ประชากรอิสราเอลของเรา และเราจะไม่ปล่อยให้พวกเขา ลบหลู่ดูหมิ่นนามอันบริสุทธิ์ของเราอีกต่อไป และชนชาติทั้งหลายจะรู้ว่า เราคือพระยาห์เวห์ องค์บริสุทธิ์ในอิสราเอล

ถอดความจาก เอเสเคียล 36:22

พระเจ้าทรงหวงแหนพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ ยิ่งนัก (อสค. 39:25) แต่ผู้ที่ทำร้ายดูหมิ่น พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ กลับกลายเป็น คนอิสราเอล ที่เข้าไปอยู่ในชาติต่าง ๆ (อสค.36:22) และพระเจ้าเองทรงสัญญา จะสำแดงความบริสุทธิ์ของพระนามนั้นต่อหน้า ศัตรูของอิสราเอล เพื่อชาติทั้งหลายจะได้รู้จัก พระองค์ (อสค. 38:16)