29 พฤษภาคม 2017 ไม่มีปลาเลย

โยนอวนลงทางขวาของเรือสิ เจ้าจะจับปลาได้บ้าง

ถอดความจาก ยอห์น 21:6
john-21-4-6a-Daily2017_5_29