29 เมษายน 2013 พระผู้สร้าง

—เราสร้างแผ่นดินโลก 

—และเนรมิตมนุษย์บนนั้น

—เราเอง  มือของเราขึงฟ้าสวรรค์

—และเราบัญชาดวงดาวทั้งสิ้นของมัน

—อิสยาห์ 45:12

 

 

ฟังเพลงจีนนมัสการพระเจ้านะวันนี้