3 พฤษภาคม 2017 สำเร็จตามที่บอกไว้

เหตุการณ์นี้สำเร็จตามที่เขียนไว้ล่วงหน้า

ถอดความจาก ยอห์น 19:36

john-19-36-37-Daily2017_5_3-1