3 เมษายน 2013 บันทึกจากทะเล

พระดำรัสของพระเจ้ามาถึงโยนาห์  บุตรชายอามิททัยว่า

ให้ลุกขึ้น เดินทางไปเมืองนีนะเวห์…..

แต่โยนาห์กลับลุกขึ้น หนี!!

ถอดความจาก โยนาห์ 1:1-2,3

Daily2013_4_3

โยนาห์ เป็นหนึ่งในผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พอใจจะทำตามใจตัวเอง

มากกว่าที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า

เรื่องราวของเขานั้น ทำให้เราเห็นว่า พระเจ้าทรงจัดการอย่างไร

กับคนที่พระองค์ต้องการจะใช้ก็ได้

เรื่องราวเต็มของโยนาห์ เริ่มอ่านได้ที่นี่

และโยนาห์เองได้บันทึกเรื่องราวนี้ ให้คนได้รับรู้

ราชกิจอันมหัศจรรย์ที่แปลกประหลาดในชีวิตของเขา