31 มีนาคม 2019 ดำรัสจอมเจ้านาย

องค์ยาห์เวห์ จอมเจ้านายตรัสดังนี้

เราจะนำพวกเขามาด้วยกันจากประชาชาติ

ถอดความจากเอเสเคียล 11:17

Namesof-GMar3119-Eze11-17re