เอเสเคียล 33-1 ยามแห่งอิสราเอล

เอเสเคียล 33:1-9

พระดำรัสของพระเจ้ามายังข้า

“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  จงกล่าวแก่คนของเจ้า กล่าวว่า
หากเรานำดาบมายังแผ่นดิน
และประชาชนในแผ่นดินนั้น นำชายคนหนึ่งมาจากท่ามกลางพวกเขา
และทำให้ชายคนนั้นเป็นยามแห่งแผ่นดิน
และหากเขาเห็นดาบกำลังมุ่งหน้ามายังแผ่นดิน
แล้วเขาก็เป่าแตร และเตือนประชาชน
ดังนั้น ใครที่ได้ยินเสียงเตือนของแตร
และไม่ได้สนใจคำเตือนนั้น
ดาบก็จะมาถึงและนำเขาออกไป
เลือดของเขาจะตกบนหัวของเขาเอง

shofar
เขาได้ยินเสียงของแตร แต่ไม่ได้สนใจคำเตือน
เลือดของเขาจะตกอยู่บนเขา
แต่หากเขาได้รับคำเตือน เขาก็จะช่วยชีวิตตนเองไว้ได้

แต่หากยามได้เห็นดาบมา
แล้วไม่ได้เป่าแตรเตือน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับการเตือน
ดาบก็มา และสังหารพวกเขาทุกคน
คนนั้นจะถูกนำออกไปด้วยความบาปผิดของเขา
แต่เลือดนั้นเราจะมาทวงเอาจากมือของยามเฝ้าแผ่นดิน

ดังนั้น  ลูกชายของมนุษย์
เราได้ทำให้เจ้าเป็นยามแห่งวงศ์วานอิสราเอล
เมื่อใดที่เจ้าได้ยเนเสียงจากปากของเรา
เจ้าก็จะให้คำเตือนสติจากเรา

หากเรากล่าวแก่คนชั่วว่า โอคนชั่วร้าย เจ้าจะต้องตายแน่นอน
แล้วเจ้าไม่เตือนให้พวกเขาหันจากทางชั่วนั้น
เขาคนนั้น ก็จะตายเพราะความบาปของตน
แต่เลือดของเขาเราจะมาทวงเอาจากมือของเจ้า

แต่หากเจ้าได้เตือนให้คนชั่วหันจากทางของเขา
และเขาไม่ได้หันจากทางนั้น
เขาจะต้องตายในความบาปของเขา
แต่เจ้าจะได้ทำให้ตนเองรอด