เอเสเคียล 38-3 สิ่งที่โกกต้องทำ

เอเสเคียล 38:14-16

ดังนั้น ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  จงกล่าวคำพยากรณ์
กล่าวแก่โกก ว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
ในวันที่ชนอิสราเอลของเราจะอยู่อย่างปลอดภัย
เจ้าจะไม่รู้เลยหรือ?
เจ้าจะมาจากสถานที่ของเจ้า จากทางเหนือสุดโน้น
เจ้าและคนอีกเป็นจำนวนมหาศาลมากับเจ้า
พวกเขาขี่ม้ามา เป็นกองทัพใหญ่  เป็นกองทัพทหารกล้า
เจ้าจะเข้ามาต่อสู้คนอิสราเอลของเรา
เหมือนดั่งเมฆที่คลุมแผ่นดิน
mekdumm

ในวันสุดท้าย  เราจะนำเจ้ามาต่อสู้แผ่นดินของเรา
เพื่อว่า ประชาชาติทั้งหลายจะได้รู้จักเรา
ใช่..พวกเขาจะรู้จักเราผ่านเจ้า
โอ โกก… เมื่อเราสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเจ้า
ต่อหน้าต่อตาพวกเขา