5 กันยายน 2018 พระองค์ทรงคิดอย่างไร

ไม่ทรงห่วงบ้างหรือที่น้องสาว

ปล่อยให้ดิฉันเตรียมอาหารคนเดียว?

ถอดความจากลูกา 10:40

MobileLuke10-40-re