6 ธันวาคม 2015 พระคริสต์มาบังเกิด

วันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย 

คือองค์พระคริสต์ มาบังเกิดที่เมืองดาวิด

ถอดความจาก ลูกา 2:11