6 สิงหาคม 2016 จะเหนื่อยเปล่าทำไม

หากพระเจ้าไม่ทรงป้องกันรักษาเมืองไว้ 

คนยามที่ยืนเฝ้าอยู่ก็เหนื่อยเปล่า

ถอดความจาก สดุดี 127: 1 

รูปนี้เอาให้ดูน่ารัก….

Apcd1-30