6 เมษายน 2019 ดาเนียลกับจอมเจ้านาย

ข้าฯ ดาเนียล …หันไปหาพระผู้สร้างผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จอมเจ้านายของข้า

ถอดความจาก ดาเนียล 9:2

Namesof-GApril0619-Dan9