7 พฤษภาคม 2019 ตายไปแล้วจะคืนชีพไหม?

หญิงคนนี้จะเป็นภรรยาใคร ในเมื่อเธอเป็นของคนทั้งเจ็ดแล้ว?

ถอดความจาก ลูกา 20:33

Lukemobile20v29-33re